Контакти

Свържете се с екипа за управление на проекта

 

Свържете се с Програмния Оператор на програма БГ 12

 

Адрес: 1040 София, ул. “Славянска” 1

Телефон: 00 359 2 92 37 414
E-mail: aneta_m@justice.government.bg

Адрес: 1000 София, ул. „6-ти септември” 29

Телефон: 00 359 2 98 27 412

E-mail: dmp@mvr.bg

Свържете се с Програмния Оператор на програма БГ 12

 

Адрес: 1000 София, ул. „6-ти септември” 29

Телефон: 00 359 2 98 27 412

E-mail: dmp@mvr.bg

Свъжете се с нас, чрез Facebook страницата на проекта.