Работна среща за обсъждане на законодателни промени

07/03/2017
На 7 март 2017 г. в София се проведе среща за обсъждане на законодателни промени за намаляване на домашното насилие и в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и с домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция). От страна на Република България Конвенцията беше подписана от министъра на правосъдието на 21.04.2016 г. С оглед въвеждането в българското законодателство на принципите и изискванията на Истанбулската конвенция преди ратифицирането й, в рамките на проекта бяха разработени нормативни изменения в гражданскоправната и в наказателноправната област – промени в Закона за защита от домашното насилие, Наказателния кодекс, Семейния кодекс, Закона за защита от дискриминация, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за младежта, Закона за правната помощ и др.
Нормативните предложения бяха детайлно обсъдени с представители на неправителствения и академичния сектор, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и др.