Междинна конференция

14/12/2016
На 14 декември 2016 г. се проведе междинна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект “Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак”. На събитието присъстваха представители на партньорите по проекта - МВР и МТСП, експерти, работещи по случаите на домашно насилие и представители на неправителствените организации. Присъстващите високо оцениха постигнатото до този момент и изразиха увереност, че изискванията на Истанбулската конвенция в скоро време ще се прилагат изцяло в България.