Новини

Oбучения на правни експерти 20-23 март

23/03/2017
В периода 20-23 март 2017 г. в София се проведоха обучения на правни експерти, в рамките на които беше представена Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и с домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) и приложимите международни стандарти в предотвратяването и борбата при случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак. Обученията се проведоха от известни европейски преподаватели, специалисти по Истанбулската конвенция– г-н Хавиер Тручеро, който е експерт на Съвета на Европа и преподавател във водещи испански университети, и г-жа Саша Чодри – преподавател в Университета „Куин Мери“ в Лондон.

Междинна конференция

14/12/2016
На 14 декември 2016 г. се проведе междинна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект “Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак”. На събитието присъстваха представители на партньорите по проекта - МВР и МТСП, експерти, работещи по случаите на домашно насилие и представители на неправителствените организации. Присъстващите високо оцениха постигнатото до този момент и изразиха увереност, че изискванията на Истанбулската конвенция в скоро време ще се прилагат изцяло в България.