Обучение за справяне със случаи на домашно насилие

02/12/2016
В периода септември-декември 2016 г. бяха обучени повече от 500 социални работници и полицейски служители за справяне със случаи на домашно насилие. В същия период бяха обучени обучители за провеждане на обучения на полицейски служители.