Събития

Работна среща за обсъждане на законодателни промени

07/03/2017
На 7 март 2017 г. в София се проведе среща за обсъждане на законодателни промени за намаляване на домашното насилие и в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и с домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция). От страна на Република България Конвенцията беше подписана от министъра на правосъдието на 21.04.2016 г.

Обучение за справяне със случаи на домашно насилие

02/12/2016
В периода септември-декември 2016 г. бяха обучени повече от 500 социални работници и полицейски служители за справяне със случаи на домашно насилие. В същия период бяха обучени обучители за провеждане на обучения на полицейски служители.