Проект “Подобряване на националната правна рамка в
съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак”

Бенефициент по проекта е Министерството на правосъдието, а проектът се изпълнява в партньорство със Съвета на Европа, Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика. Програмен оператор е Министерството на вътрешните работи.

Целевите групи по проекта са: магистрати, правни експерти, държавни служители и служители в държавната администрация, социални работници, полицейски служители, НПО, жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.

Oбучения на правни експерти 20-23 март

23/03/2017
В периода 20-23 март 2017 г. в София се проведоха обучения на правни експерти, в рамките на които беше представена Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и с домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) и приложимите международни стандарти в предотвратяванетo...

Работна среща за обсъждане на законодателни промени

07/03/2017
На 7 март 2017 г. в София се проведе среща за обсъждане на законодателни промени за намаляване на домашното насилие и в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и с домашното насилие...

Междинна конференция

14/12/2016
На 14 декември 2016 г. се проведе междинна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект “Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно...

Обучение за справяне със случаи на домашно насилие

02/12/2016
В периода септември-декември 2016 г. бяха обучени повече от 500 социални работници и полицейски служители за справяне със случаи на домашно насилие. В същия период бяха обучени обучители за провеждане на обучения на полицейски служители.

Oбучения на правни експерти 20-23 март

23/03/2017
В периода 20-23 март 2017 г. в София се проведоха обучения на правни експерти, в рамките на които беше представена Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и с домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) и приложимите международни стандарти в предотвратяванетo...

Междинна конференция

14/12/2016
На 14 декември 2016 г. се проведе междинна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект “Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно...

Работна среща за обсъждане на законодателни промени

07/03/2017
На 7 март 2017 г. в София се проведе среща за обсъждане на законодателни промени за намаляване на домашното насилие и в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и с домашното насилие...

Обучение за справяне със случаи на домашно насилие

02/12/2016
В периода септември-декември 2016 г. бяха обучени повече от 500 социални работници и полицейски служители за справяне със случаи на домашно насилие. В същия период бяха обучени обучители за провеждане на обучения на полицейски служители.

За повече информация, свържете се с нас.